SIA ,,FIKUSS R” ir uzņēmums kura galvenais darbības virziens ir bīstamo koku zāģēšana.

Nodarbojamies arī ar mežizstrādi, zāģmateriālu ražošanu un malkas tirdzniecību.

  Jēdziens ,,bīstamie koki” ir jāsaprot, no vienas puses, kā koki kuri ar savu novietojumu, saviem zariem un savu fizisko stāvokli apdraud cilvēkus, dzīvniekus, ēkas vai rada citu jebkura veida bīstamību. No otras puses jēdziens ,,bīstamie koki” varētu tikt skaidrots kā koki kuru daļēja vai pilnīga nozāģēšana, vai to zaru nozāģēšana ir saistīta ar bīstamību un riskiem šī darba veicējiem. Abos gadījumos šādi darbi būtu jāuztic profesionāļiem kuriem ir teorētiskas zināšanas un praktiska pieredze šādu darbu veikšanā. Mēs šādus darbus veicam galvenokārt Rīgā un tās apkārtnē, kā arī izbraucam pa Latviju. Sadarbojamies ar fiziskām un juridiskām personām, veicam gan atsevišķus darbus, gan esam gatavi ilgstošai sadarbībai objektu apsaimniekošanā.