Pakalpojumi

Mēs klientiem piedāvājam nozāģēt jebkuras sarežģītības kokus uzkāpjot tajos un zāģējot tos pa daļām, kā arī nepieciešamības gadījumā zāģēt izmantojot auto pacēlāju.

Ja vieta atļauj, veicam arī zāģēšanu ar klasiskām metodēm nogāžot kokus visā garumā, atzarošanu un sagarināšanu veicot uz zemes, piemēram, izzāģējam, kā arī atbrīvojam no krūmiem apbūvei paredzētus zemes gabalus, kā arī aizaugušus, dārzus un grāvjus.

Nozāģētos materiālus varam izvest, kā arī paņemt kā daļēju vai pilnīgu samaksu par mūsu darbu, vai arī tos nopirkt gadījumā ja kokmateriālu vērtība pārsniedz mūsu darba izmaksas.

Vienmēr apdzīvotās vietās liela problēma ir bijusi nozāģēto zaru utilizācija, jo sadedzināt tos ir aizliegts, bet transportējot tie aizņem ļoti daudz vietas un līdz ar to sadārdzina transporta izmaksas. Mums ir risinājums – zaru šķeldošana, t.i. zaru un sīkkoksnes (līdz 10 cm diametrā) pārvēršana rupjās skaidās. Šāds materiāls var noderēt uz vietas dārzā vai parkā, bet ja tas tur tiešām nav nepieciešams, tad izvest šķeldu būs ievērojami lētāk kā izvest zarus.

Kā visiem ir labi zināms, pēc koka nozāģēšanas paliek celms un tas bieži vien zālājā vai parkā ir pilnīgi lieks. Mums ir risinājums - celmu frēzēšana, t.i. celma virszemes daļas un daļēji arī zem zemes līmeņa (līdz 20 cm) celma sadrupināšana skaidās ar speciālas ierīces - celmu frēzes palīdzību.